تحلیل تکنیکال دلار به فرانک: آیا بازگشت صعودی در راه است؟

چهارشنبه 14 دی 1401 – 11:33

جفت ارز USDCHF بعد از برخورد به نرخ ۰٫۹۳۷۹ به سمت پایین بازگشته و روند کوتاه مدت دلار در برابر فرانک خنثی یا رنج شده است. بااین حال، به نظر می رسد که کف قیمتی کوتاه مدت در نرخ ۰٫۹۱۹۹ تشکیل شده است و در اندیکاتور چهارساعته MACD همگرایی صعودی دیده می شود. بنابراین اگر نرخ ۰٫۹۳۷۹ شکسته شود، میانگین نمایی ۵۵ روز در نرخ ۰٫۹۴۶۷ هدف بعدی USDCHF خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته دلار فرانک 1 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCHF
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه دلار فرانک 1 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.co/238723/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4