تحلیل تکنیکال دلار استرالیا به دلار آمریکا

با این حال اگر AUDUSD به زیر حمایت ۰٫۶۷۱۶ عبور کند، جفت ارز برای برخورد مجدد به محدوده حمایتی ۰٫۶۵۷۲-۰٫۶۵۶۳ آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا 7 5 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته AUDUSD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار استرالیا دلار آمریکا 6 6 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازگشت مثبت AUDUSD از ۰٫۶۵۷۲ ادامه دارد اما جفت ارز هنوز هم زیر مقاومت ۰٫۶۸۰۴ نوسان می کند و روند کوتاه مدت دلار استرالیا به دلار آمریکا خنثی یا رنج است.

از دید فروشندگان، اگر AUDUSD به زیر حمایت ۰٫۶۷۱۶ عبور کند، جفت ارز برای برخورد مجدد به محدوده حمایتی ۰٫۶۵۷۲-۰٫۶۵۶۳ آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا 8 3 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته AUDUSD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار استرالیا دلار آمریکا 7 4 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

جفت ارز AUDUSD به سمت پایین بازگشته و روند کوتاه مدت دلار استرالیا به دلار آمریکا خنثی یا رنج شده است. از دید خریداران، اگر مقاومت ۰٫۶۸۰۴ شکسته شود، نشان دهنده پایان حرکت نزولی از نرخ ۰٫۷۱۵۶ است و چشم انداز تکنیکال بازار صعودی خواهد شد.

اما در صورتی که مقاومت ۰٫۶۸۰۴ شکسته شود، نشان دهنده پایان حرکت نزولی است و روند کوتاه مدت دلار استرالیا به صعودی تغییر خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا 5 9 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته AUDUSD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار استرالیا دلار آمریکا 4 10 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه AUDUSD


منبع: https://iranbourseonline.co/248247/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7

جفت ارز AUDUSD بعد از لمس نرخ ۰٫۶۸۱۷ به سمت پایین بازگشته و روند کوتاه مدت دلار استرالیا به دلار آمریکا خنثی یا رنج است. از دید خریداران، اگر نرخ ۰٫۶۸۱۷ شکسته شود، نشان دهنده پایان حرکت نزولی از نرخ ۰٫۷۱۵۶ است و چشم انداز تکنیکال بازار صعودی خواهد شد.

روند کوتاه مدت دلار استرالیا به دلار آمریکا تا کف قیمتی ۰٫۶۵۶۳ نزولی است. شکست قطعی این نرخ می تواند رالی نزولی بلندمدت از ۰٫۷۱۵۶ را احیا کند. هم چنین تا زمانی که مقاومت ۰٫۶۸۱۷ موقعیت خود را حفظ کرده است، چشم انداز تکنیکال AUDUSD نزولی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا 9 1 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته AUDUSD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار استرالیا دلار امریکا 2 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

جفت ارز AUDUSD به مقاومت ۰٫۶۸۰۴ تمرکز کرده است. در صورتی که بازار از این نرخ عبور کند، نشان دهنده پایان حرکت نزولی در نرخ ۰٫۶۵۷۲ است و روند بازار تا سطوح بالاتر صعودی خواهد شد.

اما در صورتی که مقاومت ۰٫۶۸۰۴ موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا می تواند به سمت نرخ ۰٫۶۷۱۶ بازگردد. با شکست این نرخ، AUDUSD برای برخورد مجدد به نرخ ۰٫۶۵۶۳ آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا 6 7 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته AUDUSD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار استرالیا دلار آمریکا 5 8 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

جمعه 22 اردیبهشت 1402 – 12:37

تا زمانی که مقاومت ۰٫۶۸۰۴ موقعیت خود را حفظ کرده است، چشم انداز تکنیکال بازار نزولی باقی خواهد ماند. اگر جفت ارز به زیر حمایت ۰٫۶۶۸۹ عبور کند، AUDUSD برای برخورد مجدد به ۰٫۶۵۶۳ آماده خواهد شد.