تحلیل تکنیکال دلار استرالیا به دلار آمریکا: نوسانات AUDUSD ادامه دارند

جمعه 18 آذر 1401 – 11:56

با این حال، اگر دلار استرالیا به بالای نرخ ۰٫۶۸۷۱ عبور کند، روند کوتاه مدت جفت ارز تا میانگین نمایی ۵۵ روز در نرخ ۰٫۶۹۲۲ صعودی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا 1 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته AUDUSD
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه دلار استرالیا دلار آمریکا 1 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه AUDUSD


منبع: https://iranbourseonline.info/236825/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2-28

نوسانات جفت ارز AUDUSD ادامه دارند و روند کوتاه مدت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا خنثی یا رنج است. از دید فروشندگان، اگر حمایت ۰٫۶۶۴۱ شکسته شود، نشانگر شکل گیری اوج قیمتی کوتاه مدت است و روند کوتاه مدت AUDUSD تا حمایت ۰٫۶۵۲۱ نزولی خواهد شد.