تحلیل تکنیکال دلار آمریکا به دلار کانادا

از دید فروشندگان، اگر جفت ارز به زیر نرخ ۱٫۳۲۹۹ عبور کند، روند کوتاه مدت USDCAD تا برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی در نرخ ۱٫۳۳۹۵ نزولی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 5 1 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDCAD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار آمریکا دلار کانادا 5 2 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه USDCAD

تحلیل دلار کانادا چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

روند کوتاه مدت دلار آمریکا به دلار کانادا نزولی یا بِریش است. شکست نرخ ۱٫۳۲۹۹ می تواند USDCAD را به برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی در نرخ ۱٫۳۳۹۵ برساند.

اما در صورتی که حمایت جزئی ۱.۳۵۲۱ شکسته شود، نشان دهنده کاهش مومنتوم صعودی است و روند بازار تا نرخ ۱٫۳۲۹۹ نزولی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 2 9 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDCAD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار آمریکا دلار کانادا 2 10 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه USDCAD


منبع: https://iranbourseonline.co/248252/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7

جفت ارز USDCAD به بالای EMA 55 4H عبور کرده و روند کوتاه مدت دلار آمریکا به دلار کانادا صعودی یا بولیش است. بازار می تواند تا مقاومت ۱٫۳۶۶۶ حرکت کند.

با این حال، اگر USDCAD به بالای EMA 55 4H در نرخ ۱٫۳۴۷۵ عبور کند، روند کوتاه مدت بازار تا مقاومت ۱٫۳۶۶۶ صعودی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 4 3 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDCAD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار آمریکا دلار کانادا 4 4 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه USDCAD

تحلیل دلار کانادا سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

جفت ارز USDCAD قبل از برخورد به نرخ ۱٫۳۲۹۹ به سمت بالا بازگشته و روند کوتاه مدت دلار آمریکا به دلار کانادا خنثی یا رنج است. شکست نرخ ۱٫۳۲۹۹ می تواند USDCAD را به برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی در نرخ ۱٫۳۳۹۵ برساند.

با این حال از دید خریداران، اگر جفت ارز USDCAD از مقاومت ۱٫۳۳۸۹ عبور کند، روند کوتاه مدت بازار خنثی یا رنج خواهد شد.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار امریکا دلار کانادا 5 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDCAD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار امریکا دلار کانادا 6 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه USDCAD

تحلیل دلار کانادا دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

روند کوتاه مدت دلار آمریکا به دلار کانادا تا حمایت ۱٫۳۲۹۹ نزولی است. شکست قطعی این نرخ می تواند USDCAD را به برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی در نرخ ۱٫۳۰۹۵ برساند.

از دید خریداران، اگر USDCAD به بالای نرخ ۱٫۳۶۶۸ عبور کند، می توان انتظار حرکت بازار تا محدوده ۱.۳۸۶۰-۱.۳۹۷۶ را داشت.

جمعه 22 اردیبهشت 1402 – 12:51

تحلیل دلار کانادا جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

نوسانات USDCAD زیر نرخ ۱٫۳۶۶۸ ادمه دارند و روند کوتاه مدت بازار خنثی یا رنج است. اما تا زمانی که حمایت ۱٫۳۵۲۱ پابرجاست، جفت ارز می تواند حرکت صعودی دیگری به راه بیندازد.

با این حال از دید خریداران، اگر جفت ارز از مقاومت جزئی ۱٫۳۴۲۵ عبور کند، روند کوتاه مدت بازار به صعودی تغییر خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 3 7 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDCAD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار آمریکا دلار کانادا 3 8 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه USDCAD

تحلیل دلار کانادا پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲