تحلیل تکنیکال دلار آمریکا به دلار کانادا: USDCAD روند مشخصی ندارد

از دید خریداران، اگر USDCAD به بالای مقاومت جزئی ۱٫۳۵۱۹ عبور کند، روند کوتاه مدت جفت ارز تا مقاومت ۱٫۳۷۰۴ صعودی خواهد شد.

با این حال، شکست قطعی ۱٫۳۲۲۴ می تواند حرکات نزولی عمیقی به راه بیندازد.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 9 1
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDCAD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار امریکا دلار کانادا 2
تحلیل تکنیکال روزانه USDCAD


منبع: https://iranbourseonline.co/242289/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86-71روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر دلار کانادا خنثی یا رنج است. هر چند احتمال ادامه حرکت نزولی از ۱٫۳۷۰۴ وجود دارد اما انتظار می رود که این حرکت از سوی حمایت ۱٫۳۲۲۴ محدود شود.

پنجشنبه 27 بهمن 1401 – 11:25