تحلیل تکنیکال دلار آمریکا به دلار کانادا: روند کوتاه مدت USDCAD رنج است

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر دلار کانادا خنثی یا رنج است و چشم انداز تکنیکال USDCAD بدون تغییر باقی مانده است. هر چند احتمال ادامه حرکت نزولی از ۱٫۳۷۰۴ وجود دارد اما انتظار می رود که این حرکت از سوی حمایت ۱٫۳۲۲۴ محدود شود.

با این حال، شکست قطعی ۱٫۳۲۲۴ می تواند حرکات نزولی عمیقی به راه بیندازد.

تحلیل تکنیکال چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 5 1
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDCAD
تحلیل تکنیکال روزانه دلار آمریکا دلار کانادا 6 2
تحلیل تکنیکال روزانه USDCAD


منبع: https://iranbourseonline.co/241679/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86-67

جمعه 21 بهمن 1401 – 12:12

از دید خریداران، اگر USDCAD به بالای مقاومت جزئی ۱٫۳۵۱۹ عبور کند، روند کوتاه مدت جفت ارز تا مقاومت ۱٫۳۷۰۴ صعودی خواهد شد.