تحلیل تکنیکال دلار آمریکا به دلار کانادا: نوسانات USDCAD ادامه دارند

با این حال، اگر USDCAD به زیر نرخ ۱٫۳۳۱۵ عبور کند، حرکت نزولی جفت ارز تا محدوده حمایتی ۱٫۳۲۲۲ احیا خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCAD
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCAD


منبع: https://iranbourseonline.info/236240/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86-23

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر دلار کانادا خنثی یا رنج است. از دید خریداران، شکست نرخ ۱٫۳۶۴۴ نشانگر پایان حرکت اصلاحی از ۱٫۳۹۷۶ در ۱٫۳۲۲۴ است.

جمعه 11 آذر 1401 – 11:12