تحلیل تکنیکال دلار آمریکا به دلار کانادا: USDCAD سیر صعودی دارد

چهارشنبه 9 آذر 1401 – 11:45

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر دلار کانادا صعودی است. حرکت نزولی و اصلاحی از نرخ ۱٫۳۹۷۶ در نرخ ۱٫۳۲۲۴ به پایان رسیده و برآورد ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۱٫۳۷۵۲ هدف بعدی USDCAD است. با این حال تا زمانی که حمایت ۱٫۳۳۱۵ پابرجاست، جفت ارز می تواند حرکت صعودی دیگری به راه بیندازد.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCAD
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCAD


منبع: https://iranbourseonline.info/235407/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86-21