تحلیل تکنیکال دلار آمریکا به دلار کانادا: نوسانات USDCAD ادامه دارند

پنجشنبه 26 آبان 1401 – 12:46

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر دلار کانادا خنثی یا رنج است. انتظار می رود که USDCAD از محدوده ۱.۳۲۰۷ حمایت شود و بالا بیاید. با شکست مقاومت ۱.۳۴۹۴، روند کوتاه مدت جفت ارز به صعودی تغییر خواهد کرد.

با این حال، اگر جفت ارز USDCAD به زیر محدوده حمایتی ۱.۳۲۰۷ عبور کند، نرخ ۱.۲۹۵۲ هدف بعدی بازار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCAD
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCAD


منبع: https://iranbourseonline.info/234476/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86-12