تحلیل تکنیکال به چند طریق انجام می شود؟
افشای ریسک:


کلیه آموزش‌ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات معاملاتی ارائه شده در وب سایت بورسا صرفا جنبه مطالعاتی و اطلاع‌رسانی داشته و این موسسه بابت ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
منبع: https://boorsa.org/post/41/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
تماس واتساپ (لندن) : 447937002403+


ایمیل:
support[at]boorsa.org