تا پایان کنفرانس سینترا یورو/دلار به نزدیکی 1.0900 خواهد رسید

در نهایت، EUR/USD ممکن است از 1.0900 در پایان اجلاس سینترا دور نباشد.


منبع: https://boorsa.org/post/12550/%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-10900-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

خانم کریسیتین لاگارد سخنرانی خود را امروز صبح انجام می دهد و ما سپس صحبت های پانتا و اشنابل را خواهیم شنید.

نظرات هاوکیش در سینترا انتظار می رود

مهم‌تر از همه، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی اروپا عمدتاً بر نگرانی‌های مربوط به تورم متمرکز شده است، نه بحث رشد. سینترا در نسخه‌های گذشته صحنه چرخش‌هایی در پیام سیاست پولی بود، اما امسال، این پیام ممکن است تکرار سیاست انقباضی باشد که پس از آخرین نشست سیاست‌گذاری شنیدیم: افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه ضروری است.به طور قطع یک افزایش در ماه سپتامبر در انتظار است. 

سمپوزیوم بانک مرکزی اروپا در سینترا امروز با سخنرانی مقدماتی لاگارد به همراه سخنان دیگر اعضای بانک مرکزی اروپا آغاز می شود. اقتصاددانان  چشم انداز یورو را تحلیل می کنند.