تاثیر سیاست های مالی بانک مرکزی اروپا

ایزابل اشنابل، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) در مصاحبه ای با De Tijd در روز چهارشنبه گفت: “انتظار می رود تاثیر سیاست پولی سخت تر ما بر تورم در سال 2024 به اوج خود برسد.”

او در ادامه اضافه کرد: “با این حال، عدم اطمینان زیادی در مورد قدرت و سرعت این فرآیند وجود دارد.”

ما زمینه بیشتری برای پوشش داریم.

نقل قول های کلیدی

تورم اساسی همچنان بالاست.

واکنش بازار

EUR/USD آخرین بار با قیمت 1.0677 معامله شد که 0.17% در روز از دست داد.


منبع: https://boorsa.org/post/12340/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

داده ها تعیین می کند که نرخ های بانک مرکزی اروپا چقدر بیشتر افزایش یابد.

اوج تورم اساسی برای پیروزی کافی نیست.