برای آمار تورم آمریکا چه اتفاقی می افتد

با این حال، نرخ تورم سربه‌سر 10 و 5 ساله از سوی فدرال رزرو سنت لوئیس (FRED) به ترتیب به بالاترین سطح از 7 و 9 مارس جهش کرد و در عین حال نرخ تورم چند روزه را با 2.34% و 2.40% افزایش داد. پایان جلسه پنجشنبه آمریکای شمالی.

از این رو، اختلافی بین پیش‌بینی‌های بازار برای داده‌های تورم و انتظارات تورمی بر اساس FRED وجود دارد که تماشای دقیق اقتصاد امروز را برای معامله‌گران دلار آمریکا جالب می‌کند.


منبع: https://boorsa.org/post/10722/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF

همین امر به لفاظی‌های اخیر فدرال رزرو  می‌پیوندد تا ترس از یک غافلگیری مثبت از معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت اصلی هزینه مصرف شخصی (PCE) آمریکا برای فوریه را افزایش دهد.اگرچه احتمالاً رقم تورم بدون تغییر در 4.7 درصد سالانه باقی می ماند، انتظار می رود این رقم ماهانه از 0.6 درصد قبل به 0.4 درصد کاهش یابد.

انتظارات تورمی آمریکا، مطابق با نرخ تورم سربه سر 10 ساله و 5 ساله از داده های فدرال رزرو سنت لوئیس (FRED)، آخرین وضعیت ریسک پذیری بازار را با تجدید قیمت چند روزه به چالش می کشد.