با الگوی سر و شانه ها آشنا شوید

الگوی سر و شانه ها

 

سر، قله دوم میباشد و بالاترین نقطه در الگو است. دو شانه نیز ، قله هایی را تشکیل میدهند اما از ارتفاع سر بالاتر نمیروند.

ما میدانیم که شما با خود فکر میکنید، ” قیمت حرکت خود را حتی پس از رسیدن به هدف، حفظ میکند”

  ما همچنین میتوانیم با اندازه گیری نقطه  بالای  سر نسبت به خط گردن، هدف را محاسبه کنیم. این فاصله تقریبا نشان میدهد که قیمت تا چه حدی ، پس از اینکه خط گردن را می شکند، حرکت می کند.

با این صورت بندی، ما در زیر خط گردن، سفارش  ورود میدهیم.

در اینجا شما مشاهده میکنید که این دقیقا مشابه الگوی سر و شانه ها میباشد، اما بصورت وارونه میباشد. با این صورت بندی، ما یک سفارش ورود به خرید را در بالای خط گردن صادر میکنیم.

الگوی سر و شانه ها نیز  یک  صورت بندی روند معکوس (بازگشتی)  می باشد.

و پاسخ ما این است: “طمع کار نباشید”

معمولا، وقتی شیب به سمت پایین است، این خط، سیگنال قابل اعتمادی را تولید میکند.

 

سر و شانه های معکوس

این الگو, توسط قله ها ( شانه ها) ، و به دنبال ان قله های بلندتر( سر) تشکیل میشود، و سپس یک قله پایین‌تر (شانه) ایجاد میشود. با اتصال دادن پایینترین نقاط از دو فرورفتگی؛ یک “خط گردن” رسم میشود. شیب این خط میتواند به سمت بالا یا پایین باشد.

الگوی سر و شانه ها

شما بعدا در این زمینه مطالبی را خواهید آموخت.

 

شما مشاهده می کنید که قیمت بخوبی پس از اینکه خط گردن را میشکند, به سمت بالا حرکت میکند.

3. دنبال کردن اخبار از تقویم اقتصادی فارکس


منبع: https://boorsa.org/post/1611/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF

هدف ما درست مثل الگوی سر و شانه محاسبه شده است. فاصله بین سر و خط گردن را  اندازه گیری کنید، و  این فاصله، به طور تقریبی، فاصله ای است که قیمت پس از اینکه خط گردن را میشکند، حرکت خواهد کرد.

 یک دره تشکیل شد ( شانه )، به دنبال ان یک دره حتی پایینتر(سر) ، و سپس یک دره بالاتر(شانه) تشکیل شدند. این صورت بندی ها ، پس از حرکتهای نزولی  تمدید  شده رخ می‌دهند. 

اگر به هدف خود رسیده‌اید، با سودی که به دست آورده‌اید؛ خوش باشید.  بهرحال، تکنیک‌هایی برای مدیریت معامله وجود دارند که شما میتوانید برخی از سودهای خود را قفل کنید و در موردی که قیمت به حرکت در مسیر شما ادامه میدهد، هنوز  معامله خود را باز نگه دارید.

سر و شانه ها

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

2. آموزش فارکس صفر تا صد

اسم عنوان، در باره آن صحبت میکند. این در واقع صورت بندی سر و شانه ها میباشد، بجز اینکه اینبار؛  وارونه است.

الگوی سر و شانه ها

1. ورود به فارکس

شما میتوانید ببینید که وقتی قیمت زیر خط گردن میرود, حرکتی را ایجاد میکند که حداقل، اندازه ی  فاصله بین سر و خط گردن است.

 

 در این مثال، ما به آسانی  الگوی سر و شانه ها را مشاهده میکنیم.

الگوی سر و شانه ها