بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را روی 3.6% ثابت نگه می دارد

در میان بانک‌های محلی بزرگ، ANZ، NAB و Westpac انتظار توقف در روز سه‌شنبه را دارند در حالی که CBA افزایش ۲۵ واحد پایه را پیش‌بینی کرده بود.

در عوض، چندین اقتصاددان انتظارات نرخ را به سمت سه ماهه سوم پیش بردند و 13 نفر از 34 اقتصاددان انتظار داشتند که در آن زمان به اوج 3.85%  برسد. چهار نفر اوج را در 4.1٪ و یک نفر گفت: 4.35٪. انتظار می رود 16 نرخ باقی مانده در 3.6% باقی بماند.

یافته های کلیدی

بیش از 75% از اقتصاددانان یا 26 نفر از 34 مورد نظرسنجی رویترز در نظرسنجی 26 تا 28 آوریل گفتند که RBA نرخ رسمی نقدینگی خود را در اجلاس دوم ماه مه 3.6% نگه می دارد.

در حالی که نظر اکثریت وجود نداشت، پیش بینی میانه نشان داد که نرخ نقدی به اوج 3.85٪ در سه ماهه سوم رسیده است.


منبع: https://boorsa.org/post/12004/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-36-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

هشت پاسخ‌دهنده باقی‌مانده انتظار داشتند که 25 نقطه پایه افزایش یابد و به 3.85% برسد، سطحی که از آوریل 2012 مشاهده نشده است.

اوایل روز، Westpac همچنین پیش‌بینی نرخ بهره استرالیا را از 3.85% به 3.60% کاهش داد.

اکثریت قوی، 30 نفر از 34، انتظار هیچ حرکتی در ماه ژوئن را نداشتند، در حالی که چهار نفر انتظار افزایش 25 واحد پایه را داشتند.