بازگشت اصلاحی USDCHF به پایان رسیده است

پنجشنبه 3 آذر 1401 – 11:25

جفت ارز USDCHF به زیر حمایت جزئی ۰٫۹۴۷۴ عبور کرده که نشانگر پایان حرکت اصلاحی در نرخ ۰٫۹۵۹۷ است و روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس نزولی شده است. با شکست نرخ ۰٫۹۳۵۵، مسیر نزولی جفت ارز تا حمایت ۰٫۹۲۸۷ هموار خواهد شد. هم چنین تا زمانی که مقاومت ۰٫۹۶۸۰ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال USDCHF نزولی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCHF
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCHF


منبع: https://iranbourseonline.info/234966/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84