بازار بورس بین المللی (فارکس) چیست؟


تعریف بازار فارکس برای افرادی که علاقه مند به معامله در بازارهای جهانی هستند

بازاری است که در آن به معاوضه ارزها می پردازند و جابجایی بین دو ارز در آن اتفاق می افتد. کلمه فارکس از ترکیب دو کلمه Foreign Exchange  به وجود آمده است و به معنی تبدیل ارز خارجی است.


منبع: https://boorsa.org/post/25/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

پوشش تصویری زنده زومجی از افتتاحیه بازی تابستانی در ساعت 10 : 00 شب.