اعلام سیاست های بانک مرکزی استرالیا پس از اعلام نرخ بهره

شرایط در بازار کار آسان شده است، هرچند که همچنان بسیار تنگ است.

انتظار می‌رود که رشد دستمزدهای بخش دولتی بیشتر شود و افزایش سالانه دستمزدها بیشتر از سال گذشته بود.

شرکت ها گزارش می دهند که کمبود نیروی کار کاهش یافته است.

خطرات صعودی چشم انداز تورم افزایش یافته است و هیئت تصمیم گیرنده به این موضوع واکنش نشان داده است.

درباره تصمیم گیری نرخ RBA

هیئت مدیره همچنان در عزم خود برای بازگرداندن تورم به هدف مصمم است.

در سطح کل، رشد دستمزدها همچنان با هدف تورم سازگار است، مشروط بر اینکه رشد بهره‌وری افزایش یابد.

تصمیم نرخ بهره RBA توسط بانک مرکزی استرالیا اعلام می شود. اگر RBA نسبت به دورنمای تورمی اقتصاد بدبین باشد و نرخ بهره را افزایش دهد، برای دلار استرالیا مثبت یا صعودی است. به همین ترتیب، اگر RBA دیدگاه بدی نسبت به اقتصاد استرالیا داشته باشد و نرخ بهره جاری را حفظ کند یا نرخ بهره را کاهش دهد، منفی یا نزولی تلقی می شود.


منبع: https://boorsa.org/post/12322/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87

AUD/USD به سمت 0.6700 جهش کرد زیرا RBA دوباره با افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره را شگفت زده کرد.

 

ممکن است به تشدید بیشتر سیاست پولی نیاز باشد.

افزایش بیشتر نرخ های بهره برای ایجاد اطمینان بیشتر از بازگشت تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول است.

مسیر رسیدن به فرود نرم همچنان باریک است.

در زیر عناوین کلیدی بیانیه سیاست مالی ژوئن بانک مرکزی استرالیا (RBA) از طریق رویترز که توسط فرماندار فیلیپ لو ارائه شده است، آمده است.

در سطح کل، رشد دستمزدها همچنان با هدف تورم سازگار است، مشروط بر اینکه رشد بهره‌وری افزایش یابد.

تورم در استرالیا از اوج خود عبور کرده است، اما در 7 درصد هنوز خیلی بالاست و مدتی طول می کشد تا به محدوده هدف بازگردد.

نرخ بهره بالاتر و فشارهای هزینه زندگی منجر به کندی قابل توجهی در هزینه های خانوار می شود.

هیئت مدیره نسبت به این خطر که انتظارات تورم بالا مستمر منجر به افزایش بیشتر قیمت ها و دستمزدها شود، هوشیار است.