اسپرد بروکر ویندزور چقدر است؟ | بررسی تخصصی اسپرد ویندزور

حساب Prime بروکر ویندزور تنها حسابی است که برای معامله‌گران در شروع ارائه می‌شود که در این حساب از بروکر، اسپرد از ۱ پیپ آغاز می‌شود. بروکر ویندزور در این حساب خود هیچ کمیسیونی را از معامله‌گران دریافت نمی‌کند.

شما می‌توانید در جدول زیر جزئیات بررسی ۲۴ ساعته‌ی اسپرد بروکر ارانته در حساب Prime را مشاهده کنید. با کلیک روی نام هر نماد می‌توانید نمودار کامل بررسی ۲۴ ساعته را مشاهده کنید. (توجه داشته باشید هر میله در نمودار، نمایانگر یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای است.)


منبع: https://iranbroker.org/windsor-spread