اسپرد بروکر ارانته چقدر است؟ | بررسی تخصصی اسپرد ارانته

شما می‌توانید در جدول زیر جزئیات بررسی ۲۴ ساعته‌ی اسپرد حساب Premium این بروکر را مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با کلیک روی نام هر نماد، نمودار کامل بررسی اسپرد ۲۴ ساعته آن را مشاهده کنید. (توجه داشته باشید هر میله در نمودار، نمایانگر یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای است.)


منبع: https://iranbroker.org/errante-spread

حساب Premium بروکر ارانته حداقل میزان دپازیت بالاتری را نسبت به حساب Standard این بروکر دارد اما از طرفی مقدار اسپرد پایین‌تری نیز نسبت به حساب Standard دریافت می‌کند. بروکر ارانته در این حساب خود نیز هیچ کمیسیونی از کاربران دریافت نمی‌کند.