از جفت ارز دلار ین حمایت می شود.

ما انتظار داریم که تعدیل سیاست بانک مرکزی ژاپن گامی در جهت عادی سازی بازار اوراق قرضه دولتی ژاپن باشد. به طور خاص، ما انتظار داریم که BoJ هدف بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ژاپن را از 0% به 0.25% برساند و محدوده تحمل در اطراف آن هدف را به +/- 75 bps افزایش دهد.

ما اکنون معتقدیم که BoJ از یک فرصت تاکتیکی برای اصلاح بیشتر تنظیمات سیاست خود در سه ماهه چهارم-2023 استفاده خواهد کرد و از نظر زمان‌بندی به نشست اکتبر متمایل هستیم.

“در حالی که چشم انداز بلندمدت ین مثبت هست، احتمال تغییر سیاست BoJ باید ین را حمایت کند. بنابراین، در برابر پس‌زمینه تعدیل بانک مرکزی ژاپن نسبت به آنچه قبلاً انتظار داشتیم، ین قوی‌تر را نیز پیش‌بینی می‌کنیم.

اقتصاددانان ولز فارگو بر این باورند که بانک مرکزی ژاپن تغییر سیاستی را در اواخر سال جاری در سه ماهه چهارم تا 2023 انجام خواهد داد. چنین حرکت سیاستی باید منجر به افزایش بازده بلندمدت ژاپن شود و به چشم‌انداز میان‌مدت سازنده آنها برای ین بیفزاید.

ما اکنون پیش‌بینی می‌کنیم که نرخ مبادله USD/JPY تا سه ماهه چهارم-2023 به 124.00 و در اواسط سال 2024 به 120.00 برسد، که معادل نرخ مبادله EUR/JPY 140.00 تا سه ماهه چهارم-2023 و 140.50 تا اواسط سال 2024 خواهد بود.


منبع: https://boorsa.org/post/11765/%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

خرید دریچه بازدید.