آیا USDCAD تقویت می شود؟

جمعه 18 آذر 1401 – 12:04

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر دلار کانادا خنثی یا رنج است. حرکت اصلاحی شروع شده از نرخ ۱٫۳۹۷۶ در نرخ ۱٫۳۲۲۴ به پایان رسیده است. انتظار می رود که جفت ارز تا سطوح مقاومتی ۱٫۳۸۰۷ و اوج قیمتی ۱٫۳۹۷۶ حرکت کند. هم چنین تا زمانی که حمایت ۱٫۳۳۸۳ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال USDCAD صعودی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 1 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته USDCAD
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه دلار آمریکا دلار کانادا 1 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه USDCAD


منبع: https://iranbourseonline.info/236830/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86-28