آیا NZDUSD تشکیل کف داده است؟

رالی نزولی جفت ارز NZDUSD که از مقاومت ۰٫۶۴۶۵ دلار شروع شده بود، بعد از برخورد به نرخ ۰٫۵۵۱۰ دلار متوقف شده است. اخیراً قیمت در ادامه بازگشت مثبت از این نرخ به بالای خط روند نزولی عبور کرده است.

چهارشنبه 4 آبان 1401 – 11:48

در حال حاضر نیز بازار با مقاومت جزئی ۰٫۵۸۱۲ دلار درگیر است. شکست قطعی این نرخ نشانگر تشکیل کف قیمتی در نرخ ۰٫۵۵۱۰ دلار است و جفت ارز می تواند حرکت صعودی جدید تا سطوح مقاومتی تعیین شده به راه بیندازد.

اما در صورتی که محدوده ۰٫۵۸۱۲-۰٫۵۷۹۰ به مقاومت تبدیل شود، نرخ برابری دلار نیوزیلند به دلار آمریکا در فاز خنثی یا رنج باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDUSD نمودار چهارساعته


منبع: https://iranbourseonline.info/232587/ta/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-nzdusd-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F