آیا EURUSD وارد فاز اصلاحی می شود؟

سه شنبه 15 آذر 1401 – 11:18

روند کوتاه مدت یورو در برابر دلار آمریکا خنثی یا رنج شده است. واگرایی نزولی در اندیکاتور MACD چهارساعته دیده می شود. اگر این واگرایی عمل کند و حمایت جزئی ۱٫۰۴۲۷ شکسته شود، نشانگر تشکیل اوج قیمتی موقت در نرخ ۱٫۰۵۹۴ دلار است و روند کوتاه مدت EURUSD تا حمایت ۱٫۰۲۲۲ دلار نزولی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته یورو دلار آمریکا EURUSD 3 1
تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته EURUSD
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه یورو دلار امریکا EURUSD 2 2
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه EURUSD


منبع: https://iranbourseonline.info/236522/ta/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-eurusd-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B2