آیا قیمت طلا افزایش می یابد؟

یکشنبه 6 آذر 1401 – 15:10

حرکت صعودی اونس طلا که از کف قیمتی ۱۱۶۰ دلار شروع شده بود، بعد از برخورد به نرخ ۲۰۷۵ دلار متوقف شد و در ادامه قیمت وارد فاز اصلاحی شد. این حرکت نزولی و اصلاحی بازار نیز از سوی نرخ ۱۶۱۵ دلار محدود شده و در نتیجه اونس طلا بعد از شکست خط روندی تا نزدیکی ناحیه عرضه جهش کرده است.

هفته گذشته، ابتدا قیمت اونس طلا کاهش یافت اما بعد از برخورد به حمایت ۱۷۳۰ دلار به سمت بالا بازگشته است. در معاملات هفته جاری، اگر بازار به بالای نرخ ۱۷۵۳٫۶۷ عبور کند، می تواند دوباره تا محدوده عرضه حرکت کند. برای این که اونس طلا تا مقاومت بعدی در نرخ ۱۸۸۰ دلار حرکت کند، بایستی ناحیه عرضه شکسته شود.

اما در صورتی که بازار از نرخ ۱۷۳۰ دلار عبور کند، می توان شاهد کاهش قیمت طلا تا حمایت ۱۶۷۶٫۷۴ دلار و سپس ناحیه حمایتی بود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا نمودار هفتگی


منبع: https://iranbourseonline.info/235117/mw/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C