آیا قیمت اونس طلا افزایش می یابد؟

در نمودار چهارساعته اونس طلا، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۱۶۲۰-۱۶۱۴٫۸۰ بازگشت اصلاحی و مثبت به راه انداخته است. به طوریکه در حال حاضر نیز بازار با برآورد ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۶۷۱ دلار درگیر است. اگر اونس طلا از این سطوح عبور کند، برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی هدف بعدی بازار خواهد بود. مقاومت جزئی ۱۶۸۲ دلار نیز در این بین قرار گرفته است.

اما در صورتی که نرخ ۱۶۷۱ دلار به مقاومت تبدیل شود، اونس طلا می تواند به سمت نرخ ۱۶۵۰ و حمایت ۱۶۳۸ دلار بازگردد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا نمودار چهارساعته


منبع: https://iranbourseonline.info/232590/classic/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F

چهارشنبه 4 آبان 1401 – 12:15