آیا شاخص های سهام آمریکا باز هم سقوط می کنند؟ (تحلیل جریانات ریسکی)

هر چند که شرایط نگران کننده است، اما کاهش محدودیت‌های کرونایی چین تا حدودی از شدت فشارهای فروش کاسته است. بازار نگران است، اما کاهش محدودیت‌های کرونایی چین می‌تواند باعث رشد فعالیت‌های اقتصادی شود.

پیش بینی بزرگان بازار سهام از آینده شاخص های سهام آمریکا 7 دسامبر 1
بازار سهام – پیش بینی بزرگان بازار از آینده شاخص های سهام آمریکا در فصل های آتی


منبع: https://iranbourseonline.info/236618/mw/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%DB%8C

شاخص‌های آتی سهام آمریکا مثل سایر بازارهای سهام جهانی درگیر جریانات ریسک گریزی هستند. در بازار آتی، شاخص‌های سهام آمریکا تقریباً ۰٫۵۰ درصد افت کردند و این یعنی به احتمال زیاد بازار سهام نیویورک همچنان تحت فشار فروش باقی خواهد ماند.

نرخ بهره و تورم بالا، عامل اصلی جریانات ریسک گریزی هستند!

چهارشنبه 16 آذر 1401 – 15:59

نگرانی‌ها از طولانی شدن مراحل افزایش نرخ بهره و افزایش ریسک رکود اقتصادی عامل اصلی جریانات ریسک گریزی هستند. مدیران بانک‌های بزرگ آمریکایی به سلامت اقتصاد آمریکا شک دارند. از نظر آن‌ها، نرخ بهره بالا در کنار رشد سریع تورم به بازار سهام آمریکا آسیب وارد خواهد کرد. ادامه افزایش نرخ بهره آمریکا (در اندازه‌های بزرگ یا کوچک) باعث خواهد شد تا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۳ وارد رکود شود.