آیا بیت کوین در حال تشکیل کف است؟

اما شکست نرخ ۱۷۵۹۲ دلار برای احیای حرکت نزولی بازار ضروری است. در این صورت، رالی نزولی بازار تا نرخ میانی ۱۵۰۰۰ دلار، نرخ رُند ۱۰۰۰۰ دلار و کف کانال نزولی هموار خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین نمودار روزانه


منبع: https://iranbourseonline.info/193086

اخیراً قیمت در کانال صعودی کوتاه مدت نوسان می کند. اگر قیمت به بالای خط روندی و سقف کانال عبور کند، تشکیل کف قیمتی بازار تائید خواهد شد و بیت کوین می تواند به سمت نرخ ۲۵۰۰۰ دلار و نرخ رُند ۳۰۰۰۰ دلار بازگردد.

یکشنبه 26 تیر 1401 – 11:51


تحلیل تکنیکال

حرکت صعودی بلندمدت رمزارز بیت کوین بعد از برخورد به نرخ ۶۹۰۰۰ دلار متوقف شده است. این نرخ اوج تاریخی برای BTC به شمار می رود. در ادامه بیت کوین بازگشت اصلاحی به راه انداخته و در طول هفت ماه، قیمت بیت کوین تا نرخ ۱۷۵۹۲ دلار سقوط کرده است.

Remember that gambling can cause pathological addiction and is forbidden for persons.