آیا بازگشت صعودی در راه است؟

روز جمعه قیمت نفت خام سبک (WTI) تحت فشار قرار داشت و بازار نفت خام افت کرد. هم چنین اپن اینترست بازار کاهش یافت که نشان دهنده بازگشت صعودی و کوتاه مدت بازار است. در این صورت نرخ ۸۳٫۳۲ دلار مقاومت بعدی برای نفت خام خواهد بود.

بازار فیوچرز نفت خام سبک WTI نمودار حجم و اپن اینترست 5 دسامبر 700x406 1 1
فیوچرز نفت خام سبک – نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)


منبع: https://iranbourseonline.info/236403/tao/%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

مقاومت ۸۳٫۳۲ دلار هدف بعدی نفت خام است

روز جمعه در بازار فیوچرز نفت خام سبک، اپن اینترست برای دومین روز متوالی کاهش یافت و این بار ۹٫۳ هزار واحد افت کرد. در این میان حجم معاملات آتی نفت خام سبک نیز حدود ۷۹٫۴ هزار واحد سقوط کرد.

دوشنبه 14 آذر 1401 – 11:46