آیا الگوی نموداری پرچم EURUSD عمل می کند؟

روند بلندمدت یورو در برابر دلار آمریکا نزولی است و از ماه فوریه تا کنون، EURUSD در کانال نزولی حرکت می کند. اخیراً قیمت از الگوی نموداری پرچم خارج شده است و بالای نرخ ۰٫۹۹ دلار قرار دارد. اگر جفت ارز با فشارهای فروش مواجه شود و نرخ ۰٫۹۹ شکسته شود، مسیر نزولی یورو ابتدا تا کف کانال و سپس حمایت کلیدی ۰٫۹۶۲۵ دلار هموار خواهد شد.

اما در صورتی که محدوده ۰٫۹۹-۰٫۹۹۲۵ به حمایت تبدیل شود، حرکت نزولی EURUSD دوباره محدود خواهد شد و جفت ارز می تواند به سمت میانگین های نمایی بازگردد.

تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار چهارساعته


منبع: https://iranbourseonline.info/195567

دوشنبه 7 شهریور 1401 – 12:38