آیا اتریوم تشکیل کف داده است؟

یکشنبه 26 تیر 1401 – 11:49


تحلیل تکنیکال

اخیراً رمزارز اتریوم از فاز خنثی کوتاه مدت خارج شده و با میانگین نمایی ۵۰ درگیر است. اگر بازار از این میانگین عبور کند، می تواند تا خط میانی کانال حرکت کند. با شکست این خط، تشکیل کف قیمتی اتریوم در نرخ ۸۸۰ دلار تائید خواهد شد.

تحلیل تکنیکال اتریوم نمودار روزانه


منبع: https://iranbourseonline.info/193084

رالی صعودی بلندمدت اتریوم بعد از ثبت اوج قیمتی تاریخی ۴۸۶۸٫۷۹ دلار متوقف شده و در ادامه قیمت بازگشت اصلاحی در قالب کانال نزولی به راه انداخته است. رالی نزولی بازار بعد از برخورد به کف کانال متوقف شده است.