آیا اتریوم به سطح مقاومتی می رسد؟

اگر این روند صعودی ادامه یابد، قیمت اتریوم می‌تواند به سمت مقاومت اول در ۱۵۴۶٫۲۸ دلار حرکت کند.

در مقابل اگر قیمت اتریوم کاهش یابد، حمایت اول بازار محدوده ۱۳۴۷٫۶۲ دلاری خواهد بود.

تحلیل پرایس اکشن اتریوم نمودار چهارساعته 6 1
تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: نمودار چهارساعته ETH


منبع: https://iranbourseonline.co/239380/pa/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-eth-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7پنجشنبه 22 دی 1401 – 10:27

طبق نمودار چهارساعته اتریوم، ساختار کلی بازار صعودی است و قیمت اتریوم هم در بالای ابر ایچیموکو حرکت می‌کند. هم چنین رمز ارز سقف کانال صعودی را شکسته و نشانگر بازار صعودی است.

تحلیل پرایس اکشن ETH