آموزش پرایس اکشن آر تی ام: ساختار LQ

بنابراین در سبک RTM قیمت می تواند با سه نوع حرکت (تصویر زیر) به سمت نواحی زون حرکت کند. اما پیشنهاد می شود که ذهن خود را به این سه مدل محدود نکنید. سعی کنید که زون ها را رسم کنید، سپس به گذشته بازار نگاه کنید و در نهایت به نحوه حرکت قیمت تا زون دقت کنید، شاید بتوانید الگوی جدیدی به دست آورید.

شماتیک انواع حرکات قیمتی 2
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: هر سه الگوی بالایی یک ایده و فلسفه مشترک دارند! صعود به ناحیه عرضه تا فراهم شدن فرصت فروش و یا سقوط به ناحیه تقاضا تا فراهم شدن فرصت خرید! هر سه الگو نشانگر یک حرکت مشابه هستند!


منبع: https://iranbourseonline.info/235211/general/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D8%A2%D8%B1-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-lq

پنجشنبه 17 آذر 1401 – 13:38

به عنوان مثال، یک حرکت نزولی را در نظر بگیرید که در بین راه الگوی فشردگی رخ می دهد اما قیمت با یک حرکت شارپ نزولی تا زون تقاضا سقوط می کند. در واقع این حرکت شارپ نشانگر آخرین تلاش فروشندگان در بازار است و قیمت بعد از برخورد به زون تقاضا، به سمت بالا جهش می کند.

شماتیک ساختار LQ 1
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: الگوی LQ نشان می دهد که فروشندگان با تمام توان خود به سمت ناحیه تقاضا حمله کرده اند! این آخرین تلاش فروشندگان است و بعد از آن دیگر قدرتی برای پایین کشیدن قیمت نخواهند داشت.

واژه Liqudity به معنای نقدینگی و Spike نشانگر جهش قیمتی در بازار است. در واقع الگوی LQ نشان دهنده افزایش نقدینگی در بازار است و هم چنین آخرین قدرت فروشندگان/خریداران قبل از یک حرکت بزرگ بر اساس این الگو مشخص می شود. یا به عبارتی می توان گفت که در الگوی LQ قیمت قبل از اینکه تغییر مسیر دهد، یک حرکت شارپ نزولی/ جهش صعودی در بازار اتفاق می افتد.

الگوی LQ آخرین تلاش بازار برای رسیدن سریع به زون تقاض/عرضه است!