آموزش پرایس اکشن آر تی ام: الگوی QM، سیگنال بازگشتی!

اگر در داخل الگوی QM بزرگ، یک الگوی QM دیگر تشکیل شود و نواحی زون آنها روی هم بیفتند، این الگو خیلی قویتر از خود الگوی QM است و احتمال بُرد و موفقیت آن بیشتر خواهد بود.

شکل گیری یک الگوی QM داخل QM بزرگتر 10
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: تشکیل الگوی QM کوچکتر در داخل الگوی QM بزرگ!

پنجشنبه 17 آذر 1401 – 13:57

الگوی QM خرید، زمانی تشکیل می شود که روند بازار نزولی است و در انتهای حرکت، بازار به زیر کف قیمتی اخیر Low عبور می کند و کف قیمتی جدید LL (Lower Low) تشکیل می دهد. در ادامه بازار به سمت بالا می آید. هر چند انتظار می رود که بازگشت قیمت از سوی اوج قیمتی High بین دو سطح قیمتی L و LL محدود شود، اما قیمت سطح H را می شکند و اوج جدید HH (Higher High) تشکیل می دهد. به ناحیه ای که بین دو کف قیمتی L و LL شکل گرفته است، QM تقاضا گفته می شود. در برخورد مجدد قیمت به این زون، می توان شاهد جهش قیمتی بود. یعنی محدوده بین L و LL همان محدوده سیگنال خرید است!

الگوی QM 1
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: سیگنال خرید: تشکیل L و LL و H و HH به ترتیب تصویر و بعد از آن ورود به معامله خرید از محدوده سبز رنگ.

در الگوی QM نیز اینگالف اتفاق می افتد، برای یادآوری اینگالف، ساختار الگوهایی که تا اینجای کار آموزش دیده ایم را مرور می کنیم:

  • در الگوی FL، یک اینگالف در جهت موافق روند اولیه بازار داشتیم. قیمت سطح SR ماژور را با کندل مومنتوم قوی اینگالف می کرد.
اینگولف الگوی FL 3
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: اینگالف در الگوی FL
  • در الگوی FTR دو اینگالف یا بیشتر در جهت موافق روند اولیه قیمت اتفاق می افتاد.
اینگولف الگوی FTR 4
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: اینگالف در الگوی FTR
  • در الگوی Caps یک اینگالف در جهت مخالف روند قبلی قیمت وجود دارد.
اینگولف الگوی CAPS 5
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: اینگالف در الگوی Caps
  • در الگوی QM یک اینگالف در جهت موافق روند و یک اینگالف در جهت مخالف روند اتفاق می افتد. در جهت موافق: قیمت به زیر L عبور می کند و LL جدید تشکیل می دهد. در جهت مخالف: قیمت بر خلاف روند نزولی به بالای H عبور می کند و HH جدید شکل می گیرد.
اینگولف الگوی QM 6
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: اینگالف در الگوی QM

دلیل اصلی شکل گیری الگوی QM در بازار چیست؟

در این صورت معامله گران می توانند سه نقطه ورود بر حسب الگوی QM تنظیم کنند:

۲-نقطه ورود در زون QML

نکته: اگر الگوی QM تشکیل شده باشد و در بین راه چندین کندل بیس شکل بگیرد، می توان ناحیه زون جدید را رسم کرد که این ناحیه برای ورود به معامله منطقی است.

وجود کندل های بیس در الگوی QM 11
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: اگر در داخل QM بیس جدیدی تشکیل شد، از همان بیس به دنبال معامله باشید!


منبع: https://iranbourseonline.info/235216/general/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D8%A2%D8%B1-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-qm%D8%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7

اگر به تصویر زیر نگاه کنید، الگوی پوششی (Engulf) نزولی تشکیل شده است. بنابراین الگوی QM در تایم فریم های بالاتر بدین صورت شکل می گیرد. یا به عبارتی هر QM می تواند در نمودار قیمتی بالاتر نشانگر یک الگوی پوششی باشد. در این صورت بهتر است که به تایم فریم های پایین تر نگاه کنید و به دنبال الگوی QM باشید.

الگوی QM در تایم فریم بالاتر 9
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: شکل الگوی QM در نمودار های بلند مدت مثل یک الگوی کندلی پوششی است! همین که در تایم فریم بالاتر الگوی پوششی دیدید، در نمودار های پایین تر به دنبال الگوی QM برای معامله باشید!

آیا داخل الگوی QM، یک QM دیگر نیز تشکیل می شود؟

وقتی که فاصله دو قله یا دو کف در الگوی QM زیاد باشد، در این شرایط ریسک معامله زیاد خواهد بود و نمی توان موقعیت معاملاتی مناسبی به دست آورد. برای حل این مسئله، می توان دو ناحیه زون در الگوی QM مشخص کرد.:

  1. MPL (maximum pain level): این ناحیه بیشتر آسیب را به معامله گران وارد می کند و همان سطوح قیمتی LL یا HH است. می توان بیس این سطوح را به عنوان یک زون رسم کرد.
  2. QML (Quasimodo level): اگر در اولین کف/اوج یا L/H بیس تشکیل شده باشد، می توان آن را به عنوان ناحیه زون تعیین کرد.

الگوی QM یا Quasimodo یکی دیگر از الگوهای قدرتمند سبک RTM است. QM از نظر ساختاری با الگوی کلاسیک سروشانه شباهت دارد. همانطور که می دانید در روند صعودی: اوج ها و کف های قیمتی بالاتر از یکدیگر شکل می گیرند و در روند نزولی: کف ها و اوج های قیمتی پایین تر از یکدیگر تشکیل می شوند. الگوی QM نیز در انتهای روند نزولی/صعودی اتفاق می افتد و یک الگوی بازگشتی است. بدین معنی که بعد از تشکیل این الگو، روند بازار عکس می شود.

الگوی QM چیست؟

در ادامه به معرفی حالت ایده آل الگوی QM پرداخته شده است. همانطور که دیدید این الگو در انتهای حرکت صعودی یا نزولی شکل می گیرد و به صورت عکس عمل می کند. در صورتی که قبل از تشکیل L یا H، یکی از ساختارهای DBD یا RBR شکل گرفته باشد و قیمت بعد از تشکیل HH یا LL، این ناحیه زون را اینگالف کند، می توان گفت که الگوی QM بسیار قدرتمند خواهد بود.

حالت ایده آل الگوی QM 7
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: حالت ایده آل الگوی QM

اگر فاصله دو قله یا دو کف زیاد بود چه کنیم؟ آشنایی با سطوح MPL و QML

نکته ای که در رابطه با اینگالف ها در الگوی QM می توان گفت، این است که این الگو معامله گرانی که بر اساس سطوح شکست قیمتی ترید می کنند را به دام می اندازد. به عنوان مثال در QM عرضه، وقتی که اوج قیمتی H شکسته می شود، Breakout Traders وارد معامله خرید می شوند و حد ضرر خود را زیر L قرار می دهند. اما قیمت اندکی بالا می رود، سپس با تشکیل HH به سمت پایین بازمی گردد و L را اینگالف می کند. بنابراین حدضرر معامله گران فعال می شود و نتیجه آن خروج از معامله با ضرر می باشد.

حالت ایده آل QM

۱-نقطه ورود در زون MPL

الگوی QM عرضه نیز کاملاً عکس QM تقاضا است و این الگو در انتهای رالی صعودی شکل می گیرد.

الگوی QM عرضه 2
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: سیگنال فروش: تشکیل H و HH و L و LL به ترتیب تصویر بالایی و ورود به معامله فروش از محدوده قرمز رنگ.

مرور اینگالف در الگوی های آر تی ام!

۳-نقطه ورود بین دو زون

سطوح MPL و QML 8
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: اگر ریسک ورود به معامله از الگوی QM زیاد بود، دو ناحیه جدید به نام های MPL و QML رسم می کنیم. یا از زون MPL یا از زون QML و یا از محدوده بین این دو زون به دنبال سیگنال خرید می گردیم.

الگوی QM در تایم فریم های بلندمدت چگونه تشکیل می شود؟