آموزش پرایس اکشن آر تی ام: الگوی CAN CAN

نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد: اگر الگوی CAPS تشکیل شود و در ادامه بیسی وجود داشته باشد، قیمت با فشردگی به سمت آن بیس حرکت خواهد کرد. تصویر زیر نشانگر نمودار پنج دقیقه Binance است. همانطور که می بینید بعد از یک ساختار RBR، الگوی CAPS تشکیل شده است. بعد از اینگالف زون سیو سود CAPS، قیمت به سمت بالا بازگشته و بیس جدید (بنفش رنگ) اتفاق افتاده است. از آنجایی که یک بیس جدید تشکیل شده است، انتظار می رود که قیمت تا این ناحیه با فشردگی حرکت کند. بدین ترتیب رمز ارز با فشردگی به سمت این زون عرضه حرکت کرده و بعد از شکست خط روند صعودی، ارزش بایننس در برابر تتر سقوط کرده است.

نمودار پنج دقیقه بایننس در برابر تتر 3
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: سیگنال فروش بایننس به کمک الگوی CAN CAN


منبع: https://iranbourseonline.info/235239/general/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D8%A2%D8%B1-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-can-can

این الگو نیز کاملاً برعکس الگوی CAN CAN عرضه عمل می کند. در این الگو، ابتدا ساختار DBD داریم و سپس قیمت ناحیه بیس را اینگولف می کند. در نهایت بازار با الگوی فشردگی به سمت زون فریب CAPS حرکت می کند و قیمت با یک جهش صعودی به سمت بالا باز می گردد.

الگوی CAN CAN تقاضا 2
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: الگوی CAN CAN تقاضا

همانطور که می بینید ابتدا ساختار عرضه RBR شکل گرفته است که ناحیه بیس به عنوان زون تقاضا به شمار می رود. در ادامه قیمت به سمت بالا حرکت کرده و سپس زون تقاضا را اینگالف کرده است که تائیدی بر شکل گیری الگوی CAPS است. در ادامه قیمت با فشردگی به سمت زون فریب در الگوی CAPS حرکت کرده و سپس قیمت به صورت شارپ ریزش ریزش کرده است.

شماتیک الگوی CAN CAN عرضه 1
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: الگوی CAN CAN عرضه

الگوی CAN CAN تقاضا

نکته: از آنحایی که قیمت به صورت فشردگی حرکت می کند، بنابراین می توان خط روند صعودی یا نزولی رسم کرد. اینگولف این خط روندی و برخورد مجدد به آن نیز می تواند نقطه ورود به معامله به شمار برود.

شنبه 19 آذر 1401 – 8:04

الگوی CAN CAN آخرین الگوی قدرتمند سبک RTM است و نام دیگر آن dancing lady است. این الگو ترکیب دو الگوی CAPS با CP است. بدین صورت که ابتدا ساختار RBR یا DBD داریم و سپس الگوی فشردگی اتفاق می افتد. در این شرایط حرکت بعدی بازار به صورت شارپ خواهد بود.

الگوی CAN CAN چیست؟

الگوی CAN CAN عرضه