آموزش پرایس اکشن آر تی ام: الگوی الماس یا Diamond

در واقع نکته ای که می توان به آن اشاره کرد، این است که اگر بعد از شکل گیری الگوی الماس، یک ناحیه بیس تشکیل شده باشد، آن ناحیه بیس می تواند به عنوان نقطه ورود در نظر گرفته شود.


منبع: https://iranbourseonline.info/235235/general/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D8%A2%D8%B1-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%DB%8C

نکته: اگر بعد از شکل گیری HHH/LLL خط روند صعودی/نزولی شکسته شود، همان محدوده می تواند نقطه ورود به معامله باشد.

مراحل شکل گیری Diamond را می توان در مراحل زیر خلاصه کرد:

  1. الگوی QM ساخته می شود.
  2. الگوی QM نقض می شود و یک اوج/کف جدید (HHH/LLL) شکل می گیرد.
  3. قیمت تغییر جهت می دهد و خط روند صعودی/نزولی شکسته می شود.
  4. در نتیجه الگوی الماس تشکیل می شود و در برخورد مجدد قیمت به خط روندی شکسته شده، می توان وارد معامله شد.

یک روند نزولی را در نظر بگیرید که در انتهای آن سطوح L، LL، H و HH تشکیل شده اند. با توجه به آنها می توان گفت که احتمال شکیل گیری الگوی QM وجود دارد. اما زمانی که قیمت به زون MPL می رسد، آن را اینگالف می کند و کف قیمتی جدید یا LLL (Lower Lower Low) می سازد. پس از شکل گیری LLL، قیمت به سمت بالا بازمی گردد. این اینگاف معمولاً به صورت فشردگی یا CP اتفاق می افتد.

ساختار الگوی الماس 1
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: الگوی الماس تقاضا (سیگنال خرید)

الگوی الماس عرضه

بعد از بررسی و آموزش الگوی قدرتمند QM، به الگوی الماس می رسیم. این الگو نیز ارتباط مستقیمی با الگوی QM دارد و یک الگوی بسیار فریبنده است که به نفع بازیگران بزرگ بازار کار می کند. در واقع زمانی که الگوی QM فیل (fail) شود، الماس شکل می گیرد.

الگوی الماس چیست؟

الگوی الماس تقاضا

در ادامه، زمانی که قیمت به سمت پایین بازگشته، یک ناحیه بیس در ساختار DBD شکل گرفته است که از این بیس می توان به عنوان زون عرضه (نقطه ورود به معامله فروش) استفاده کرد. همانطور که می بینید، قیمت بعد از نوسان کوتاه مدت زیر این زون، سقوط کرده است.

بیت کوین نمودار پانزده دقیقه 1 1 6
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: الگوی الماس عرضه به خوبی عمل کرده است
اگر به رالی نزولی از سطح HH تا سطح LLL توجه کنید، خواهید دید که می توان یک خط روند نزولی کوتاه مدت رسم کرد. شکست این خط روندی می تواند نقطه ورود به شمار رود. در ادامه ملاحظه می کنید که خط روند نزولی شکسته شده و زون ورود به معامله خرید رسم شده است. قیمت بعد از چندین برخورد به این زون، رالی صعودی شدید به راه انداخته است.

بیت کوین نمودار پانزده دقیقه 1 4
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: الگوی الماس به خوبی عمل کر ده است

شنبه 19 آذر 1401 – 8:00

همانطور که در مطالب فوق اشاره شده، قیمت با یک الگوی فشردگی سطوح قیمتی HHH یا LLL را اینگالف می کند. از آنجایی که این حرکت با یک رالی صعودی/نزولی همراه است، پس می توان خط روند صعودی/نزولی رسم کرد. زمانی که قیمت از خط روندی عبور می کند و چهارمین اینگالف در الگوی الماس اتفاق می افتد، می توانیم ناحیه زون جدید را ترسیم کنیم و منتظر برخورد مجدد قیمت به آن بمانیم. در صورتی که سیگنال بازگشتی صادر شود، می توانیم به فکر معامله باشیم.

اما الگوی الماس عرضه کاملاً عکس الماس تقاضا است. قیمت زون MPL را اینگالف می کند و بعد از تشکیل اوج قیمتی جدید HHH (Higher Higher High) به سمت پایین بازمی گردد. در الگوی الماس چهار اینگالف رخ می دهد و حدضرر Breakout Traders فعال می شود. در واقع موسسات مالی و بانکها (بازیگران بزرگ) سرمایه های معامله گران خُرد را جمع آوری می کنند تا در نهایت بازار را به سمتی که می خواهند ببرند. اگر بخواهید ناحیه زون الگوی الماس را رسم کنید، زون عرضه شامل محدوده HHH و زون تقاضا شامل محدوده LLL خواهد شد.

ساختار الگوی الماس عرضه 2
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: الگوی الماس عرضه (سیگنال فروش)

نقطه ورود در الگوی الماس به چه صورت است؟

در ادامه الگوی الماس عرضه در نمودار ۱۵ دقیقه بیت کوین شکل گرفته است. بعد از این که سطح LL، سطح قیمتی L را اینگالف کرده است، انتظار می رفت که الگوی QM عمل کند اما HH اینگالف شده و ااوج قیمتی جدید HHH تشکیل شده است.

نمودار پانزده دقیقه بیت کوین 1 5
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: اگر با دید کلی به نمودار ۱۵ دقیقه بیت کوین نگاه کنید و نوسانات جزئی را در نظر نگیرید، الگوی الماس به طور واضح در آن شکل گرفته است

در ادامه برای شفافیت موضوع مثال های آورده شده است:

نمودار پانزده دقیقه بیت کوین 3
آموزش پرایس اکشن آر تی ام: تشکیل الگوی الماس