آشنایی با الگوی دو قله (سقف) دو دره (کف)

یک الگوی دو سقف الگویی بازگشتی (واژگونی) است که پس از تشکیل یک حرکت طولانی صعودی رخ می‌دهد. “سقف‌ها” اوج‌هایی هستند که زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت به سطح خاصی می‌رسد و نمی‌تواند آنرا بشکند.

اوه! ما باید پیش‌گو یا چیزی مثل آن باشیم، چون انگار همیشه درست تشخیص میدهیم!

1. ورود به فارکس

الگوی دو کف هم یک شکل واژگونی روند میباشد، اما این بار ما به جای معامله فروش به دنبال معامله خرید خواهیم بود. این اشکال پس از یک حرکت نزولی طولانی رخ میدهند زمانیکه دو دره یا “کف” تشکیل می شوند.

الگوی دو قله

دو قله (سقف)

2. آموزش فارکس صفر تا صد

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

توجه داشته باشید که چگونه سقف دوم قادر به شکستن اوج نرخ سقف اول نبوده. این یک نشانه قوی است که قرار است یک واژگونی رخ دهد زیرا به ما میگوید که فشار خرید در حال اتمام است.

3. دنبال کردن اخبار از تقویم اقتصادی فارکس


منبع: https://boorsa.org/post/1610/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%81

با دو سقف ما سفارش ورود خود را زیر خط گردن (neckline) قرار میدهیم چرا که در انتظار واژگونی حرکت صعودی هستیم.

به خاطر داشته باشید، درست مانند دو سقف‌ها، دو کف‌ها نیز اشکال واژگونی روند هستند و باید پس از یک سیر نزولی قوی به دنبال آنها باشید.

دو دره

دو قله دو کف

دو دره ( کف)

با نگاه به نمودار میتوانید ببینید که قیمت خط گردن را میشکند و یک حرکت نزولی مناسب دارد. به خاطر داشته باشید که الگوهای دو سقف یک روند واژگونی هستند پس باید زمانی دنبال آنها بگردید که یک حرکت صعودی قوی را مشاهده میکنید.

ببینید که چگونه قیمت تقریبا به همان اندازه تشکیل دو کف جهش داشته است؟

قیمت خط گردن را شکست و یک حرکت صعودی خوب داشت.

الگوی دو قله

توجه داشته باشید که چگونه کف دوم قادر نبوده که بطور قابل توجهی کف اول را بشکند. این نشانه آن است که فشار فروش رو به اتمام است، و یک حرکت واژگونی قریب الوقوع میباشد.

دو دره

پس از رسیدن به این سطح، نرخ به تدریج از آن جدا می‌شود اما دوباره به آن بازمیگردد تا آن سطح را امتحان کند. اگر قیمت دوباره از آن سطح جدا شود، سپس شما یک الگوی دو سقف دارید.

میتوانید از نمودار بالا ببینید که پس از روند نزولی قبلی، قیمت دو دره را تشکیل داده زیرا قادر نبوده که به زیر یک نرخ خاص برسد.

در نمودار بالا می‌توانید ببینید که دو اوج یا “سقف” پس از یک حرکت صعودی قوی تشکیل شده‌اند.

شما همچنین متوجه میشوید که افت تقریبا به همان اندازه صعود برای تشکیل الگوی دو سقف میباشد. آن را به خاطر داشته باشید زیرا برای تعیین اهداف سود مفید است.

به آن نگاه کنید!